1.   Spelers

1.1.     Afspraken

 • Elke speler is 5 minuten vóór aanvang van de training aanwezig.
 • Indien je door ziekte of andere omstandigheden niet kan komen trainen, verwittig je steeds je trainer. Niet verwittigen = niet spelen in het weekend.
 • School/studies hebben altijd voorrang op het voetbal! De trainer zal hier rekening mee houden, als je hem verwittigd bij afwezigheid.
 • Bij aankomst begroeten de spelers steeds de trainer.
 • Op wedstrijddagen draagt elke speler het meest recente trainingspak van de club.
 • De meest recente trainingspakken worden niet gedragen tijdens een training. De oude trainingspakken kunnen wel gedragen worden.
 • Vanaf U10 krijgt elke speler de verantwoordelijkheid over een eigen voetbal. Elke speler zal zorg dragen voor zijn voetbal en deze steeds bij hebben op training.
 • Hygiëne is belangrijk, dus elke speler is verplicht om na de wedstrijd te douchen.

1.2.     De 10 geboden van fair play

 1. Speel sportief
 2. Speel altijd om te winnen, maar wees waardig in het verlies
 3. Volg de regels van het spel
 4. Respecteer je tegenstanders, je ploegmaats, de scheidsrechters, de officials, de trainers, de afgevaardigden, de vrijwilligers en de supporters
 5. Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen
 6. Promoot het voetbal
 7. Verwerp corruptie, doping, drugs, racisme, geweld en alle andere gevaren die de populariteit van onze sport kunnen schaden
 8. Help anderen om aan de negatieve verleidingen van gebod 7 te weerstaan
 9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak
 10. Verbeter de wereld dankzij het voetbal

2.   Ouders

 • U vervult een voorbeeldfunctie, ook naast het voetbalveld!
 • Wij vragen van u medewerking bij het naleven van de spelersafspraken bij trainingen en wedstrijden.
 • Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijd en dit zowel tegenover uw kind, zijn/haar ploegmaats, de trainer, de afgevaardigde, de tegenspelers én de scheidsrechter.
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten.
 • Geen coaching langs de lijn! Tijdens wedstrijden is het enkel de trainer die de spelers richtlijnen geeft.
 • Wanneer u uw kind straft door het bijwonen van training en/of wedstrijden te verbieden, straft u tevens de ganse ploeg.
 • We vragen dat u enkele keren per jaar mee de club ondersteunt door hulp bij het bakken van hamburgers, bij werkdagen en/of evenementen.

3.   Trainers

3.1.     Afspraken

 • Respecteer de vastgelegde trainingsuren. Maar ook de kleedkamers, het materiaal en de terreinen.
 • Draag de visie van de club uit en ondersteun de beslissingen van de jeugdwerking en het bestuur.
 • Indien je geen training kan geven, of onverwacht niet tijdig aan de terreinen geraakt, verwittig je tijdig een jeugdverantwoordelijke. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervanger.
 • Wees minstens een half uur voor de training aanwezig. Bereid je training grondig voor en probeer je trainingsveld op voorhand klaar te zetten.
 • Zorg dat alle ballen vóór aanvang van de training opgepompt zijn.
 • Zorg voor een uitdagende leeromgeving en geef spelers de kans om hun kwaliteiten en gebreken te leren kennen.
 • Samen met je afgevaardigde ben je er voor verantwoordelijk dat de kleedkamers na elke wedstrijd gekuist worden met water en aftrekker. Ook de kleedkamer van uw tegenstander.
 • Wanneer er meerdere ploegen zijn van één categorie, trainen deze ploegen samen als één groep. Dit sluit niet uit dat je bij bepaalde oefeningen de groep niet kan opdelen.  Pas vanaf de U17 trainen ploegen volledig apart.
 • Op wedstrijddagen draag je het trainingspak van de club.

3.2.     Wedstrijden

 • Coach positief en moedig constructief aan.
 • Respecteer steeds de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Onze U6 spelen 2v2 en onze U7 spelen 3v3. U8 en U9 spelen in een enkele ruit.  U10 tot en met U13 spelen in een dubbele ruit.  U15 en U17 spelen in een 4-3-3 of 3-4-3 opstelling.
 • Bij U8 en U9 wordt een rotatie systeem gebruikt om elke speler op elke positie te laten spelen. Bij een wissel komt de linkse vleugel van het veld.  Piloot schuift door naar rechtse vleugel, rechtse vleugel naar staart en staart naar linkse vleugel.  De nieuwe speler wordt piloot.
 • Wanneer ons team 10-15 doelpunten voorstaat, zal de trainer de nodige aanpassingen doen om het evenwicht te herstellen. Voorbeelden zijn: een speler minder opstellen, elke speler dient de bal te raken alvorens er kan gescoord worden, steeds in 1 tijd spelen, …
 • Keepers mogen maximaal twee maal per wedstrijd uittrappen. We vertrekken steeds vanop de grond en trachten er voetballend uit te komen.
 • Keepers blijven niet in hun goal staan, maar schuiven mee als de bal over de middellijn is. Ze bieden zich aan als rustpunt en brengen de aanval over de grond terug op gang.  Dit van U8 tot en met U17.
 • Bij de U6 en U7 spelen we zonder keeper.

4.   Afgevaardigden

 • De afgevaardigden zorgen voor een open en positieve communicatie naar de spelers/ouders.
 • Vul het wedstrijdblad vóór het begin van de wedstrijd in. En bij thuiswedstrijden sluit je het wedstrijdblad af na de wedstrijd.
 • Van U10 tot en met U13 dient de afgevaardigde (samen met de trainer of een ouder) minstens een half uur voor de wedstrijd de wedstrijddoelen te plaatsen.
 • Voorzie een fles water voor jouw ploeg én de tegenstander.
 • Tijdens wedstrijden worden ouders die zich niet sportief gedragen aangesproken.
 • Zorg bij thuiswedstrijden voor het ophalen van de drankbonnetjes in de kantine en de verdeling ervan.
 • Zorg ervoor dat de kleedkamers van je eigen ploeg en die van de tegenstander na de wedstrijd gekuist worden, ofwel zelf ofwel door een beurtrol onder de spelers. Bij een beurtrol vergewis je je ervan dat er fatsoenlijk gekuist is.
 • Beheer de truitjes en opwarmballen en organiseer een wasronde onder de ouders. De club voorziet een premie van 5€ per wedstrijd die via de trainer uitgekeerd wordt.
 • Vanaf U15 dien je de identiteitskaarten van de spelers te controleren voor aanvang van de wedstrijd. Geen identiteitskaart én toch spelen = 5-0 FF.