1.    Missie van de club

Onze club streeft er naar om de jeugd en de volwassenen van Westmalle de mogelijkheid te bieden om zich via het voetbal sportief uit te leven ongeacht hun afkomst, geslacht, vaardigheid, huidskleur, cultuur of geloof.

De club wenst deze sportieve doelstelling te combineren met sociale waarden gericht op vriendschap, gezelligheid, loyaliteit , eerlijkheid en fair play.

De club beoogt hierdoor een teamgeest te creeren waarin iedereen zich thuis voelt en zich in zijn engagement gewaardeerd voelt.

 2.    Visie van de club

De club ambiëert deze missie te volbrengen door:

  • Eigen jeugd alle kansen te geven en te laten doorstromen naar het eerste elftal
  • Een kwalitatieve jeugdopleiding aan te bieden met bekwame en enthousiate trainers
  • Een open communicatie naar leden, ouders en supporters
  • Financiele ondersteuning van sponsors en sympathisanten

Kortom, een club van Westmallenaren, door Westmallenaren, voor Westmallenaren!

3.    Visie van de jeugdwerking

Onze jeugdwerking wil alle jeugdspelers zichzelf, elk op hun niveau en snelheid, helpen ontwikkelen als voetballer en als mens. Hierbij staat het voetbalplezier voor elk kind voorop.

U6-U13: Fun!  Iedereen speelt evenveel, ongeacht zijn/haar niveau.

U15-U17: Het competitieve wordt steeds belangrijker, maar we beogen een fijne groep te behouden. We beginnen gericht te werken richting reserven en eerste ploeg.